שיטת הקסטות

בהודו התפתחה שיטה חברתית שבה אנשים התחלקו לקבוצות חברתיות סגורות. קבוצה כזאת נקראת בעברית קסטה. חלוקה של החברה ההודית לקסטות אינה חלוקה פשוטה והיא מאוד מבולבלת. מבחינה חוקית מאז עצמאותה ממשלת הודו אוסרת על אפליה על בסיס קסטות אבל מעודדת אפליה מתקנת על בסיס קסטות. מקורה של שיטת הקסטות בדת ההינדואיזם, אבל היא השפיע על כל החברה ההודית


נושאים

מבנה הקסטות מבחינה דתית:
מורכבות שיטת הקסטות:
טומאה:
הלא הינדוים ושיטת הקסטות:
ראשיתה של שיטת הקסטות:
שיטת הקסטות בהודו המודרנית:
דף ראשי:

Israel HyperBanner Advertisemment

Member of Israel HyperBanner